حسام ایمانی
بازدید: 1717 بار

امیدم باش

خواننده: حسام ایمانی آلبوم: بیکران
ترانه سرا: رضا استا
آهنگساز: فردین سعادت
تنظیم: فردین سعادت
------------------------------------------------------------ (Am)توو ایـ(Dm)ـن تنهاییه (Am)ممتد خیا(Am7)لت میشه تسـ(C)ـکینم (Am)ببیـ(Dm)ـن بارونه اشـ(Am)ـکامو کنا(Am7)ر پلک سنـ(C)ـگینم (Am)درسـ(Dm)ـته حال من (Am)خوش نیست تهه (Am7)این جاده بن (C)بسته (Am)توو قا(Dm)به آینه میـ(Am)ـخندی این آیـ(Am7)ـنه با تو همـ(C)ـدسته (Am)تو مهـ(Dm)ـمون دلم (Am)هستی تو با(Dm)رونی و رو(C)یایی (Am)میگـ(Dm)ـن توو آسمو(Am)نایی نمی (Dm)دونم که اینـ(C)ـجایی (Am)یه تنـ(Dm)ـگ خالی از (Am)ماهی همیـ(Dm)ـشه توی دنـ(C)ـیاته (Am)میگـ(Dm)ـی عکست تو این (Am)تنگه دلم (Dm)دلگرمه حر(C)فاته (Am)همیـ(Bb)ـشه وقت دلتنگی با ر(F7)ویای تو در(Dm)گیرم (Am)با دسـ(Bb)ـتایی که میلرزه دو تا (F7)دستاتو میـ(Dm)ـگیرم (Am)تو هم (Bb)هستی و هم نیستی از این (F7)تردید پریـ(Dm)ـشونم (Am)توو دسـ(C)ـت مرگ تد(Bb)ریجی به عشـ(C)ـقت زنده میـ(Dm)ـمونم ریتم: 6/8 سنگین

0 نظر