حسین زمان
بازدید: 4138 بار

زندونی

خواننده: حسین زمان ترانه سرا: داوود رحمت اللهی
آهنگساز: علیرضا افکاری
تنظیم: علیرضا افکاری
------------------------------------------------------------ (Am)کجا(C)یی که تنـ(Em)ـهایی و (Am)بی کسی با من (Em)آشنا (Am)کرده حـ(G)ـس غمو ببین داغ دو(F)ری از آ(E)غوش تو به زا(Dm)نو در آ(C)ورده احـ(Am)ـساسمو همه (C)فکر و ذهـ(Em)ـنم شدی (Am)و هنوز داره (Em)آب میـ(Am)ـشه دلم (G)پای تو ببین قفل لبـ(F)ـهای من (E)وا شده منو (Dm)قصه گو (C)کرده چشـ(Am)ـمای تو خیا(Dm)لم رو از عمق دلـ(Am)ـواپسی تا رو(C)یای بو(Am)سیدنت (C)می برم سکو(Am)تِ شبو (C)گریه پر می کنه شبا(Dm)یی که از (C)خواب تو (Am)می پرم نشد (Dm)قسمتم (F)باشی و (Am)پیش تو به لبـ(C)ـخند هر (Am)روزت عا(C)دت کنم منو (Am)محو چشـ(Dm)ـمای مسـ(Am)ـتت کنی تو رو مثل کعـ(E)ـبه عبا(Am)دت کنم من این کنج زندون ، ما(Em)تم زده (C)تو بیـ(G)ـرون از این جا توو رو(F)یای من من این گوشه جای تو غم (Em)می خورم (Am)تو ویـ(G)ـرون از این میله ها (Am)جای من دارم توو هوای تو پر (Em)میزنم (C)داری (G)غصه هامو نفس (F)می کشی به یادت رها می شم از (Em)این قفس (Am)تو از (G)غصه ی من قفس (Am)می کشی از این (Dm)شهر خاکستری (Am)دلخورم از این (C)بغض پیـ(Am)ـچیده توو (C)لحظه هام توو این (Am)روزها(C)ی پر از (Am)بی کسی تو تنـ(Dm)ـها ، تنـ(C)ـها تو مونـ(Am)ـدی برام نبا(Dm)ید چشامون از عشق (Am)تر بشه به خشـ(C)ـکی این (Am)شهر بر (C)می خوره هنو(Dm)زم یکی (Am)توی پس (C)کوچه ها داره عاشقی (E)ها رو سر (Am)می کنه ریتم: 6/8 سنگین

0 نظر