داریوش اقبالی
بازدید: 5261 بار

چشم من

خواننده: داریوش اقبالی آلبوم: چشم من
ترانه سرا: اردلان سرفراز
آهنگساز: حسن شماعی زاده
------------------------------------------------------------ (Bm)چشم من بیا من و (Em)یاری بکن (A)گونه هام خشکیده شد (D)کاری بـ(Bm)ـکن غیر گریه مگه کا(Em)ری میشه کرد (A)کاری از ما نمیاد (D)زاری بـ(Bm)ـکن (Em)اونکه رفـ(A)ـته دیگه هیچـ(G)ـوقت نمـ(#F)ـیاد (Em)تا قیا(A)مت دل من (G)گریه میـ(#F)ـخواد (Bm)هرچی دریا رو زمین (Em)داره خدا (A)با تمومه ابرای (D)آسمو(Bm)نا کاشکی می داد همه رو (Em)به چشم من (A)تا چشام به حال من (D)گریه کـ(Bm)ـنن (Em)اونکه رفـ(A)ـته دیگه هیچـ(G)ـوقت نمـ(#F)ـیاد (Em)تا قیا(A)مت دل من (G)گریه میـ(#F)ـخواد (Bm)قصه ی گذشته ها(Em)ی خوب من (A)خیلی زود مثل یه خواب (G)تموم (#F)شدن (Bm)حالا باید سر رو زا(Em)نوم بذارم (A)تاقیامت اشک حسـ(D)ـرت ببا(Bm)رم (Em)دل هیشکی مثه من (A)غم ندا(Bm)ره (Em)مثه من غربت و ما(A)تم ندا(Bm)ره حالا که (A)گریه دوا(G)ی درد(#F)مه (A)چرا چشمام اشکشو (G)کم میا(#F)ره (Bm)خورشید روشن ما (Em)رو دزدیدن (A)زیر اون ابرای سنـ(D)ـگین کشیـ(Bm)ـدن همه جا رنگه سیا(Em)هه ماتمه (A)فرصت موندنمون (D)خیلی کـ(Bm)ـمه (Em)اونکه رفـ(A)ـته دیگه هیچـ(G)ـوقت نمـ(#F)ـیاد (Em)تا قیا(A)مت دل من (G)گریه میـ(#F)ـخواد (Em)سرنوشت چشاش کو(A)ره نمی بیـ(Bm)ـنه (Em)زخم خنجرش میمو(A)نه تو سیـ(Bm)ـنه لب بسـ(A)ـته سینه ی (G)غرق به (Bm)خون قصه ی (A)موندن آ(G)دم همیـ(Bm)ـنه اونکه رفـ(A)ـته دیگه هیچـ(G)ـوقت نمـ(Bm)ـیاد تا قیا(A)مت دل من (G)گریه میـ(Bm)ـخواد ریتم: 6/8

0 نظر