داوود بهبودی
بازدید: 11120 بار

عسل

خواننده: داوود بهبودی آلبوم: عسل
ترانه سرا: داوود بهبودی
آهنگساز: داوود بهبودی
تنظیم: داوود بهبودی
------------------------------------------------------------ (Am)دوستت دارم (G)میدو(Am)نی ، تا وقتی مهـ(G)ـربو(Am)نی این قـ(F)ـصه رو میتو(G)نی ، از تو (Am)چشام (G)بخو(Am)نی یه عمریه (G)باها(Am)تم ، (G)عاشق یک (F)نگا(Am)تم میونه صد (F)تا عا(G)شق ، در به در و فدا(Am)تم تو نور این (G)چشا(Am)می ، (G)خنده ی رو (F)لبا(Am)می دنیا خیلی (F)قشنـ(G)ـگه ، وقتی که تو باها(Am)می رنگ چشات (F)عسل ، (G)طعم لبت (Am)عسل اسمت که شیـ(F)ـرینه ، (G)اونم بزار (Am)عسل تو قحطی (G)محـ(Am)ـبت ، دادی به عشـ(G)ـقم عا(Am)دت رو بال مهـ(F)ـربونی ، (G)رفتم تا بیـ(Am)ـنهایت تو اوج آ(F)سمونها ، (G)دارم ز تو (Am)حکایت رنگ چشات (F)عسل ، (G)طعم لبت (Am)عسل اسمت که شیـ(F)ـرینه ، (G)اونم بزار (Am)عسل ریتم: 6/8

0 نظر