سیاوش قمیشی
بازدید: 14231 بار

قصه ی گل و تگرگ

خواننده: سیاوش قمیشی آلبوم: قصه ی گل و تگرگ
ترانه سرا: ایرج جنتی عطایی
آهنگساز: سیاوش قمیشی
تنظیم: استیو مک‌کرام
------------------------------------------------------------ (C)قصه ی من و غم (G)تو ، قصه ی (Em)گل و تگر(Dm)گه ترس بی (C)تو زنده بودن ، (G)ترس لحـ(F)ـظه های مر(G)گه ای برای با تو بو(C)دن ، باید از (G)بودن گذشـ(F)ـتن سر به بیـ(C)ـداری گرفـ(G)ـته ، ذهن خو(F)اب آلوده ی (G)من (Am)همیشه میونه قا(G)به ، خالیه (F)درها(G)ی بسـ(Am)ـته طرح اندام قشنـ(G)ـگت ، پاک و رو(F)یایی (G)نشسـ(Dm)ـته کاش می شد چشام ببیـ(C)ـنن ، طرح انـ(F)ـدام (G)تو دا(Dm)ره زنده میشه جون می گیـ(C)ـره ، (F)پا توی (G)اتاق می زا(C)ره کاش می شد صدای پا(G)هات ، بپیچه (Em)تو گوش دا(Dm)لون طرفِ (C)دالون بگر(G)ده ، سر آفـ(F)ـتابگردونا(G)مون کاش می شد (C)دوباره باغچه ، پُره گل(G)های تو با(F)شه غنچه ی (C)سفید مر(G)یم ، با نوا(F)زش تو وا(G)شه (Am)کاش می شد اما نمیـ(G)ـشه ، نمیشه (F)بیای (G)دوبا(Am)ره نمیشه دستات تو گلـ(G)ـدون ، گلای (F)مریم (G)بزا(Dm)ره کاش می شد اما نمیـ(C)ـشه ، این مرا(F)م رو(G)زگا(Dm)ره رفتنت همیشگی (C)بود ، (F)دیگه بر(G)گشتن ندا(C)ره ریتم: 6/8

0 نظر