شهرام شكوهی
بازدید: 2644 بار

جادوی چشمات

خواننده: شهرام شكوهی آلبوم: مدارا
ترانه سرا: شهرام شكوهی
آهنگساز: شهرام شكوهی
تنظیم: حسین كاشانیان
------------------------------------------------------------ (C#m)رفتی و رفتن (B)تو زند(F#m)گی داده به (B)باد (C#m)از غم رفتن (B)تو حسر(F#m)تو ناله و (B)داد (C#m)كلبه ی عشقی كه (B)بود با تو (F#m)هر لحظه چه (B)شاد (C#m)رفتی نمونده ا(B)زش دیگه (F#m)جز قصه و (B)یاد (C#m)خنده ی عشق تو (B)جادوی چشم تو (F#m)خاطره گشته و (#G)یاد (C#m)بدون عشق تو (B)جادوی چشم تو (F#m)زندگی رفته به (#G)باد (C#m)غم توی اون نگ(B)ات نشسته (F#m)كرده حیرو(B)نم (C#m)اشكِ رو گونه ه(B)ات رسونده (F#m)بر لبم جو(B)نم (C#m)رفتن بی صد(B)ات شكسته (F#m)بغض گریو(B)نم (C#m)خنده ی عشق تو (B)جادوی چشم تو (F#m)خاطره گشته و (#G)یاد (C#m)بدون عشق تو (B)جادوی چشم تو (F#m)زندگی رفته به (#G)باد (C#m)وای وای از ا(B)ون رفت(F#m)ن بی صد(B)ات (C#m)وای وای از ا(B)ون اشكِ (F#m)رو گونه ه(B)ات (C#m)خالیه جای ت(B)و نبو(F#m)دت كرده ویرو(B)نم (C#m)پاكی عشقت(B)و نفهم(F#m)ید قلب دیوو(B)نم (C#m)باور رفتن(B)ت برام سخ(F#m)ته نمیتو(B)نم (C#m)خنده ی عشق تو (B)جادوی چشم تو (F#m)خاطره گشته و (#G)یاد (C#m)بدون عشق تو (B)جادوی چشم تو (F#m)زندگی رفته به (#G)باد ریتم: 4/4

0 نظر