عماد رام
بازدید: 13576 بار

در این دنیا

خواننده: عماد رام آلبوم: خدایا
ترانه سرا: عماد رام
آهنگساز: عماد رام
------------------------------------------------------------ (Cm)در این دنیا تک و تنها(F)شدم(Fm)من گیاهی در(Ab)دل صحرا(#C)شدم(Cm)من (Cm)چو مجنونی که از مردم(F)گری(Fm)زد شتابان در(Ab)پی لیلا(#C)شدم(Cm)من چه بی ثمر میخن(Fm)دم (Cm)چه بی اثر میگر(Fm)یم به ناکامی(Ab)چرا رسوا(#C)شدم(Cm)من (Fm)چرا عاشق(Ab)چرا شیدا(#C)شدم(Cm)من (Cm)من آن دیر آشنا را می(F)شنا(Fm)سم من آن شیرین(Ab)ادا را می(#C)شنا(Cm)سم (Cm)محبت بین ما كار(F)خدا(Fm)بود از اینجا من(Ab)خدا را می(#C)شنا(Cm)سم چه بی ثمر میخن(Fm)دم (Cm)چه بی اثر میگر(Fm)یم به ناکامی(Ab)چرا رسوا(#C)شدم(Cm)من (Fm)چرا عاشق(Ab)چرا شیدا(#C)شدم(Cm)من (Cm)خوش آنروزی كه این دنیا (F)سر آ(Fm)ید قیامت با(Ab)قیام مح(#C)شر آ(Cm)ید (Cm)بگیرم دامن عدل(F)ال(Fm)هی بپرسم كا(Ab)م عاشق كی(#C)برآ(Cm)ید چه بی ثمر میخن(Fm)دم (Cm)چه بی اثر میگر(Fm)یم به ناکامی(Ab)چرا رسوا(#C)شدم(Cm)من (Fm)چرا عاشق(Ab)چرا شیدا(#C)شدم(Cm)من ریتم: 4/4

1 نظر

Sadra

جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

ممنون