فریدون فروغی
بازدید: 5520 بار

همیشه غایب

خواننده: فریدون فروغی آلبوم: زندون دل
ترانه سرا: شهیار قنبری
آهنگساز: ویلیام خنو
تنظیم: واروژان
------------------------------------------------------------ (Am)یک نفر میاد (Em)که من منـ(G)ـتظر (F)دیدنـ(E)ـشم (Am)یک نفر میاد (Em)که من تشـ(G)ـنه ی بو(F)ییدنـ(E)ـشم (Am)مثل یک معـ(Dm)ـجزه اسـ(G)ـمش تو کتا(F)با او(E)مـ(Am)ـده تن اون شعـ(Dm)ـرای عا(G)شقانه گفـ(F)ـتن (E)بلـ(Am)ـده خالی سفرمو(Em)نو پر از (G)شقا(F)یق میکـ(E)ـنه (Am)واسه موجا(Em)ی سیاه دسـ(G)ـتا رو قا(F)یق میکـ(E)ـنه (Am)مثل یک معـ(Dm)ـجزه اسـ(G)ـمش تو کتا(F)با او(E)مـ(Am)ـده تن اون شعـ(Dm)ـرای عا(G)شقانه گفـ(F)ـتن (E)بلـ(Am)ـده همیشه غایب من (G)زخمامو مر(F)هم میذا(E)ره (Am)همیشه غایب من (G)گریه هامو (F)دوست ندا(E)ره (Dm)نکنه یه وقت نیاد (Am)صداش به دا(E)دم نر(Am)سه (Dm)آینه ها سیاه بشه (Am)کور بشه چشـ(E)ـم ستا(Am)ره (Am)مثل یک معـ(Dm)ـجزه اسـ(G)ـمش تو کتا(F)با او(E)مـ(Am)ـده تن اون شعـ(Dm)ـرای عا(G)شقانه گفـ(F)ـتن (E)بلـ(Am)ـده (Am)خشم این حجنره ی (G)خسته همیـ(F)ـشه غا(E)یبه (Am)کلید صندوق در (G)بسته همیـ(F)ـشه غا(E)یبه (Dm)نعره ی اسب سپیـ(Am)ـد قصه ی (E)مادر بـ(Am)ـزرگ (Dm)بهترین شعرای سر (Am)بسته همیـ(E)ـشه غایـ(Am)ـبه (Am)مثل یک معـ(Dm)ـجزه اسـ(G)ـمش تو کتا(F)با او(E)مـ(Am)ـده تن اون شعـ(Dm)ـرای عا(G)شقانه گفـ(F)ـتن (E)بلـ(Am)ـده ریتم: 6/8 سنگین

2 نظر

آیمان

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵

خیلی خوبه

Sadra

جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴

مرسی عالی
خیلی خوبه