منوچهر سخایی
بازدید: 5946 بار

جوونی

خواننده: منوچهر سخایی آلبوم: نمکی
ترانه سرا: فرید زولاند
آهنگساز: فرید زولاند
تنظیم: آندرانیک
------------------------------------------------------------ (Em)جوونی (Am)هم بها(G)ری بود و بگـ(F)ـذشت (Dm)به ما یک (G)اعتبا(F)ری بود و بگـ(Em)ـذشت ترنم (Am)های گر(G)م عاشقا(F)نه (Dm)نوای (G)جویبا(F)ری بود و بگـ(Em)ـذشت میون (G)ما و تو (F)یک الفتی (Dm)بود که اونم (G)روزگا(F)ری بود و بگـ(Em)ـذشت بهار (Am)زندگا(G)نی رفت افـ(F)ـسوس (Dm)ز کف (G)عمر جوا(F)نی رفت افـ(Em)ـسوس نگفتم (G)راز دل (F)یک دم به پیـ(Dm)ـشش ز پیشم (G)یار جا(F)نی رفت افـ(Em)ـسوس نگار نازنین (Am)هستم غلا(C)مت (Am)بگیر دسـ(G)ـتم ببر (F)بالای با(Em)مت ببین بالای با(Am)مت کس نبا(C)شه (Am)بده بو(G)سه از آن (F)دور لبا(Em)نت ... میون (G)ما و تو (F)یک الفتی (Dm)بود که اونم (G)روزگا(F)ری بود و بگـ(Em)ـذشت (Em)جوونی (Am)هم بها(G)ری بود و بگـ(F)ـذشت (Dm)به ما یک (G)اعتبا(F)ری بود و بگـ(Em)ـذشت ... بیا سا(Am)قی و پر (C)کن جام ما را (Am)ببر با(G)د صبا (F)پیغام ما (Em)را بگو از (Am)ما بدان (C)شمع شب افروز (Am)نما رو(G)شن ز رو(F)یت شام ما (Em)را ... میون (G)ما و تو (F)یک الفتی (Dm)بود که اونم (G)روزگا(F)ری بود و بگـ(Em)ـذشت (Em)جوونی (Am)هم بها(G)ری بود و بگـ(F)ـذشت (Dm)به ما یک (G)اعتبا(F)ری بود و بگـ(Em)ـذشت ... ترنم (Am)های گر(G)م عاشقا(F)نه (Dm)نوای (G)جویبا(F)ری بود و بگـ(Em)ـذشت میون (G)ما و تو (F)یک الفتی (Dm)بود که اونم (G)روزگا(F)ری بود و بگـ(Em)ـذشت ... دو ابرو(Am)ی کج (G)جانانه دا(F)ری (Dm)دهان (G)دلکش و (F)مستانه دا(Em)ری اسیر (Am)دام مو(G)یت شد دل (F)من (Dm)چه دگر (G)زلف خود (F)تا شانه دا(Em)ری ریتم: 6/8

1 نظر

امیر

شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۳

خیلی سایت خوبیه