ناصر عبداللهی
بازدید: 5709 بار

ماه من

خواننده: ناصر عبداللهی آلبوم: عشق است
ترانه سرا: محمد علی بهمنی
آهنگساز: محمدرضا چراغعلی
------------------------------------------------------------ (Cm)از خانه بیـ(Eb)ـرون می(Fm)زنم ا(Db)ما كجا (Cm)امشب شاید تو می(Eb)خواهی مرا (Fm)در (Db)كوچه ها (Cm)امشب پشت ستو(Eb)ن سایه(Fm)ها رو(Db)ی درخت(Cm)شب می جویم ا(Eb)ما نیستی (Fm)در (Db)هیچ جا (Cm)امشب ای ماجرا(Fm)ی شعر و شب(G)های جنو(Cm)ن من (Ab)آخر چگو(Db)نه سركنـ(Bbm)ـم بی ماجرا (Cm)امشب می دانم آ(Eb)ری نیستی (Fm)ا(Db)ما نمی(Cm)دانم بیهو(Eb)ده می(Fm)گردم بدنـ(Db)ـبالت چرا (Cm)امشب هر شب تو را (Eb)بی جستجو (Fm)می(Db)یافتم (Cm)اما نگذاشت بی(Eb)خوابی بدست (Fm)آرم (Db)تو را (Cm)امشب ای ماجرا(Fm)ی شعر و شب(G)های جنو(Cm)ن من (Ab)آخر چگو(Db)نه سركنـ(Bbm)ـم بی ماجرا (Cm)امشب هر شب صدا(Eb)ی پای تو (Fm)می آمد از (Cm)هر چیز حتی ز بر(Fm)گی هم نمی(Eb)آید (Db)صدا (Cm)امشب ها سایه ای (Eb)دیدم شبیـ(Fm)ـهت نیست ا(Cm)ما حیف ای كاش می(Fm)دیدم به چشـ(Eb)ـمانم (Db)خطا (Cm)امشب امشب ز پشت ابرها (Db)بیرون نیا(Cm)مد ماه بشكن قرق (Db)را ماه مـ(Eb)ـن بیـ(Db)ـرون بیا (Cm)امشب گشتم تما(Db)م كوچه ها (Eb)را (Db)یك نفس (Cm)هم نیست شاید كه بخـ(Db)ـشیدند دنـ(Eb)ـیا را (Db)به ما (Cm)امشب طاقت نمی(Db)آرم تو كه (Eb) میدا(Db)نی از (Cm)دیشب باید چه رنـ(Db)ـجی برده با(Eb)شم بی تو تا امشب ای ماجرا(Fm)ی شعر و شب(G)های جنو(Cm)ن من (Ab)آخر چگو(Db)نه سركن(Bbm)م بی ماجرا (Cm)امشب ریتم: 6/8

0 نظر