هایده
بازدید: 6041 بار

قصه ی من

خواننده: هایده آلبوم: روزای روشن
ترانه سرا: لیلا کسری
آهنگساز: فرید زلاند
تنظیم: آندارنیک
------------------------------------------------------------ (Em)مثل با(C)د سرد پا(B)ییز (Em)غم لعـ(C)ـنتی به من (B)زد حتی باغبون نفهـ(C)ـمید (Am)که چه آ(C)فتی (Am)به من (B)زد (Em)رگ رو ریـ(C)ـشه هام سیاه (B)شد (Em)تو تنم (C)جوونه خشـ(B)ـکید اما این دل صبو(C)رم (Am)به غم (C)زمو(Am)نه خنـ(B)ـدید آسمون مسـ(Am)ـت جنو(C)نی ، (Am)آسمون تشنه ی خو(B)نی آسمون مسـ(Am)ـت گنا(C)هی ، (Am)آسمون چه رو (C)سیا(B)هی (Em)اگه زنـ(B)ـدگی (C)عذا(Em)به ، یه حبا(B)به رو(C)ی آ(Em)به من به گر(C)یه هام می خنـ(B)ـدم ، می گم این (C)همش (#F)یه خوا(Em)به (Em)مثل با(C)د سرد پا(B)ییز (Em)غم لعـ(C)ـنتی به من (B)زد حتی باغبون نفهـ(C)ـمید (Am)که چه آ(C)فتی (Am)به من (B)زد (Em)آسمون (C)تو مرگ عشـ(B)ـقو ، (Em)توی یاخـ(C)ـته هام نوشـ(B)ـتی این یه غمنامه ی تلـ(C)ـخه ، (Am)که توو سر (C)تا پام (Am)نوشـ(B)ـتی (Em)من به لحـ(C)ـظه ی شکسـ(B)ـتن ، (Em)اگه نز(C)دیک اگه دو(B)رم از ترحم تو بیـ(C)ـزار ، (Am)که خودم (C)سنگ (Am)صبو(B)رم آسمون تیـ(Am)ـشت شکسـ(C)ـته ،(Am) من دیگه رو پام می مو(B)نم منو از تـ(Am)ـنم بگیـ(C)ـری ، (Am)تو ترانه هام (C)می مو(B)نم (Em)اگه زنـ(B)ـدگی (C)عذا(Em)به ، یه حبا(B)به رو(C)ی آ(Em)به من به گر(C)یه هام می خنـ(B)ـدم ، می گم این (C)همش (#F)یه خوا(Em)به (Em)مثل با(C)د سرد پا(B)ییز (Em)غم لعـ(C)ـنتی به من (B)زد حتی باغبون نفهـ(C)ـمید (Am)که چه آ(C)فتی (Am)به من (B)زد (Em)آسمون (C)تیشت شکسـ(B)ـته ، (Em)من دیگه (C)رو پام می مو(B)نم منو از تنم بگیـ(C)ـری ، (Am)تو ترانه هام (C)می مو(Em)نم ریتم: 6/8 سنگین

0 نظر