کیارزم
بازدید: 1379 بار

تیتراژ سریال لطیفه

خواننده: کیارزم ------------------------------------------------------------ (Dm)تا ته این ، راهو میرم ، چیزی ما(Gm)نعم نمیشه غیر از ا(Eb)ون ، (Cm)چیزی که میـ(Dm)ـخوام ، (F)چیزی با(A)ورم نمیـ(Dm)ـشه تا ته این ، راهو میرم ، خوب و (C)بد فرقی نداره (Gm)اون کسی(Bb) ، که داره میـ(C)ـره ، از کسی ترسی ندا(Dm)ره من مسیرو ، میرم حتی ، اگرم بن (C)بست با(Dm)شه اگه حتی ، هر دقیـ(C)ـقش ، (Bb)مثل مردن سخت با(Dm)شه من مسیرو ، میرم حتی ، اگه جو(C)نمو بگیـ(Dm)ـرن اگه لحظه های خو(C)بم ، (Bb)جلوی چشام بمیـ(Dm)ـرن تو لطا(D)فت هوا (Gm)رو ، واسه ی این ، خونه دا(Dm)ری تو لطیـ(Gm)ـفی ، مثل با(Bb)رون ، که با(A)ید ، توو شب ببا(Dm)ری اگه (D)تو ، باشی مسیـ(Gm)ـرم ، تا تهـ(Bb)ـش ادامه میـ(C)ـدم اگه تو ، باشی کنا(Bb)رم ، تن به خسـ(C)ـتگی نمیـ(Dm)ـدم من مسیرو ... ریتم: 6/8 سنگین

0 نظر